käyttöehdot

Lainsäädäntöön liittyvä informaatio

Tämä verkkosivusto sisältää tietoa Suomessa voimassa olevasta lainsäädännöstä ja myös EU-lainsäädännöstä lainauksina, viittauksina tai linkitettyinä mm. Suomen sähköiseen säädöskokoelmaan Finlex. Oikeutta ja neuvontaa ry ei takaa, että sivustolla oleva aineisto on asianmukaista tai käytettävissä Suomen tai EU:n ulkopuolella. Verkkosivuston käyttö muualta käsin tapahtuu käyttäjän omasta harkinnasta ja omalla vastuulla. Tällaiset käyttäjät ovat itse vastuussa paikallisen soveltuvan lainsäädäntönsä noudattamisesta. Pelkästään verkkosivustolla olevaa tietoa ei tule tulkita oikeustieteelliseksi neuvonnaksi tai toimenpiteeksi, käänny aina riittävän oikeustieteellisen tai muun asiantuntijan puoleen silloin, kun jokin neuvo tai ohje ei selkeästi kerro miten voit sitä hyödyntää tai et ymmärrä sivuilla esitettyä tietoa.

Palvelupuhelimesta tai Pop up –Chatista saamasi apu on joko suoraan sellaisenaan käytettävissä tai saamasi neuvot ohjaavat sinua eteenpäin. Muista, että potilaana ja sosiaalipalvelun asiakkaana sinulla on aina oikeus saada neuvoja kuntasi potilas- tai sosiaaliasiamieheltä. Voit myös hakea lainopillisia neuvoja kuntasi oikeusaputoimistosta ja varattomana näitä palveluita on oikeus saada ilmaiseksi.

Oikeutta ja neuvontaa ry ei ole vastuussa toisen osapuolen tuottamasta materiaalista, sen ajantasaisuudesta tai sen käytöstä yhdistyksen asiakkaiden keskuudessa.

Oikeutta ja neuvontaa ry seuraa lainsäädännön muutoksia ja pyrkii säännöllisesti päivittämään tätä verkkosivustoa tiedon muuttuessa. Jotkin tiedot saattavat kuitenkin ajan kuluessa vanhentua, siksi pyrimme aina kun mahdollista, linkittämään suoraan tiedon lähteille, jolloin tiedon muuttuessa, lukija saa aina ajantasaisen tiedon.

Hypertekstilinkit

Tällä verkkosivustolla olevat ulkopuolisille sivuille johtavat linkit avautuvat uudelle väliledelle.
Sivuston ulkopuolelle johtavat linkit aukeavat uudelle sivulle.

Immateriaalioikeudet

Oikeutta ja neuvontaa ry omistaa kaiken tuottamansa sisällön, tekstin, kuvan, multimedian pois lukien sivuille sallituissa määrin lainatut tekstit, jotka ilmaistaan lainausmerkeillä. Sisällön linkittäminen on sallittua ja osittainen lainaus tarpeellisuudesta ja asiayhteydestä riippuen, tällöin lainaajan tulee kertoa linkittämänsä tiedon lähdesivu. Isommissa lainauksissa pyydä lupa yhdistykseltä sen käyttöön. Kuvien copyright on valokuvaajalla, käyttölupaa kuviin pitää pyytää valokuvaajalta. Yhteystietosivu löytyy Yhteiskumppanit-sivulta.